Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  ANUNT REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE

  cerere_pf_sie.docx

  cerere_p_j_sie.docx

   

   

  ANUNȚ

   

   

   

              PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CARE DEȚIN SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE( FOSE SEPTICE ) AU OBLIGAȚIA DE A SE ÎNSCRIE ÎN ,, REGISTRUL DE EVIDENȚA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EUPRAREA APELOR UZATE”.

              CONFORM H.G. NR 714/26.05.2022 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUCȚIA, ÎNSCRIEREA/ ÎNREGISTRAREA, CONTROLUL, EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE, PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE, PROPRIETARI AI SPAȚIILOR CONECTATE LA UN SISTEM INDIVIDUAL ADECVAT DE EPURARE AU OBLIGAȚIA DE A SE ÎNSCRIE ÎN ,,REGISTRUL DE EVIDENȚA A SITEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE” ÎN TERMEN DE 120 DE ZILE DE LA CONECTAREA INCINTEI LA SISTEMUL DE COLECTARE ȘI /SAU EPURARE A APELOR UZATE.

              OBLIGAȚIA ÎNREGISTRĂRII REVINE ȘI PROPRIETARILOR DE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE CONSTRUITE ÎNAINTE DE INTAREA ÎN VIGOARE A PREZENTULUI ACT NORMATIV, ÎN TERMEN DE 180 DE ZILE DE LA INTRAEA ÎN VIGOARE A HOTARÂRII GUVERNULUI( PÂNĂ LA FINALUL LUNII NOIEMBRIE 2022). OBLIGAȚIA SE APLICA ATÂT PENTRU SISTEMELE EXISTENTE, CÂT ȘI ÎN CAZUL CELOR CARE SUNT ÎN CURS DE CONSTRUIRE.

              PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRU ESTE PUS LA DISPOZIȚIE FORMULARUL:

  FORMULARUL ESTE DISPONIBIL PE SITE-UL www.primariabordeiverde SAU TIPĂRIT LA SEDIUL PRIMĂRIEI BORDEI VERDE, STR. PRINCIPALĂ, NR 33. DUPĂ COMPLETARE ACESTA SE VA DEPUNE LA REGISTRATURĂ PENTRU ÎNREGISTRARE.

  ÎN CONFORMITATE CU ART. 23 DIN H.G NR 714/26.05.2022, PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUCȚIA, ÎNSCRIEREA/ÎNREGISTRAREA, CONTROLUL, EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE, NERESPECTAREA DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE A DISPOZIȚIILOR ART. 11, ALIN. (1), (2) ȘI ART. 15 ALIN .( 2), CONSTITUIE CONTRAVENȚIE ȘI SE SANCȚIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA

  5000 LEI LA 10 000LEI.

   

  PRIMAR,

  ROTARU DUMITRU

  ANUNT_HG_714_din_2022.pdf

  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |