Formular SISOP

Sistemul de soluţionare a problemelor

Platforma a Ministerului Afacerilor Interne

sisop.mai.gov.ro - se ocupă de rezolvarea problemelor rezultate din implementarea incorectă a legislaţiei europene de către autorităţile publice locale.

"Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene,
al transpunerii si al aplicarii acquis-ului comunitar", cod SMIS 32862
Proiect co-finantat din FSE prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Introducere sesizare Introducere sesizare
Puteţi înainta o sesizare sistemului SISOP prin intermediul formularului on-line.
Verifică stare sesizare Verifică stare sesizare
Aici puteţi verifica stadiul soluţionării sesizării dumneavoastră.
Recuperare număr sesizare Recuperare număr sesizare
Pentru a recupera numărul sesizării dumneavoastră folosiţi acest formular.
ELIGIBILITATE CAZ SISOP
Pentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:

a) acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;

b) entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat, şi

c) să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.
© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE