Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public 2019 aprobate de Primaria Bordei Verde

Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public aprobate de Primaria Bordei Verde

Data .../.../......

Nr. Document - dascarca document ..........

Acest document NU este Actualizat !

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului local și aparatului de specialitate al primarului;
 • - Constituția României, republicată;
 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
 • - Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de Conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 • - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • - Regulamentele de organizare și funcționare;
 1. Structura organizatorică a autorității publice, atribuțiile consiliului local, ale primarului, viceprimarilor, secretarului și ale structurilor funcționale, programul de funcționare, programul audiențelor;
 2. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor de interes public;
 3. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 4. Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, taxele și impozitele locale;
 5. Programele și strategii proprii;
 6. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului mun. Călărași care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public potrivit legii, sau altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
 8. Modalitățile de contestare a deciziilor autorității administrației publice locale, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor ...........

Dispozitie privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE