ANUNT SEDINTA CONSLIUL LOCAL

ROMANIA

JUDEȚUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel/Fax: 0239 696 088/0239696090

ANUNT

In baza prevederilor Legii nr.52/2003,privind transparenta decizionala in administrația publica locala si prevederilor art.133,alin.2,lit.a,art.134,alin.1,lit.a, din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,consilierii locali ai Consiliului Local ai comunei Bordei Verde,sunt convocati de către Primarul comunei Bordei Verde,in ședința ordinara, publica ,in data de 26.06.2020,ora 10.00,1a sediul Consiliului Local,avand pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotarari:

  1. Revocarea HCL nr.92/22.11.2019,privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta al comunei Bordei Verde,clasificat ca serviciu de categoria V1,in conformitate cu O.M.A.I. nr.75/2019;

  2. Aprobarea infintarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta al comunei Bordei Verde,judetul Braila

  3. Aprobarea instituirii unor facilitate fiscal si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrative- teritoriala a comunei Bordeo Verde

  4. Aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019,in anul 2020

PRIMAR

Dumitru Rotaru

Descarca document PDF indexabil textual ANUNT_SEDINTA_26.06.pdf

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE