Lista functiilor si a salariului de baza Ian 2020

ANEXA LA HCL nr.18/14.02.2020 - descarca 

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea nr. 153- 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

a) salariul de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;

           
1. Functii de demnitate publica alese
 Denumire functie Indem. bruta        
 Primar de comuna  8 320        
 Viceprimar de comuna   6 240        
 Consilieri locali - 10 pers.  8 320        
2. Functii publice de conducere
Denumire functie Indem. bruta   Spor      
 Secretar UAT 5 467    765      
 Salariul de baza pentru functia de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim (art.l9. alin.2. din Legea nr. 153/2017). 
 
 3. Functii publice de executie 
Denumire functie Indem. bruta   Spor Indemnizatie hrana Prime  
 Consilier superior  5 021  598      
 Consilier superior CFP  5 021  702    502  
 Inspector principal  4 275  598      
 Inspector asistent  3 753  525      
 Consilier asistent (vacant)  3 753  525      
 Referend superior  3 924  549      
 Politie local (vacant 3 posturi) 2 546  356  Spor de noapte:  520  
 Referend principal          
           
           
4. Functii contractuale de executie
Denumire functie Indemnizatia bruta   Spor      Spor de noapte
Consilier Primar   5 021        
Inspector debutant  3 109  435      
Inspector grad II  3 924  549      
Operator Date (vacant)  2 546  356      
           
           
 Pentru detalii complete consultati anexa          
 ANEXA LA HCL nr.18/14.02.2020 - descarca           
           
           
           
           

b) tipul, baza de calcul, cota procentuala,valoarea bruta a sporurilor,compensatiilor, adaosurilor,primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie ,precum si baza legala a acordarii acestora

  • conform art.15. din Legea nr. 153/2017,personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv,pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 1 0%;
  • conform art.20. alin.(1 ). din Legea nr. 153/2017, personalul care potrivit programului normal de lucru,isi desfasoara activitatea intre orele 22.00 si 6.00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval,de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baz
  • solda de functie/salariul de baza,indemnizatia de incadrare,daca timpul astfel h!crat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

-conform O.U.G. nr. 8/2009 valoarea anuala a voucherului de vacanta acordat este de 1.450 lei/ salariat.

d)valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an ,precum si baza legala a acordarii acesteia:

-conform art.18 din Legea nr. 153/2017 indemnizatia de hrana se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat si reprezinta a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata,respectiv 34 7 lei/luna;

-conform art.36. alin.(l). din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-indemnizatia de hrana nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite;

e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura ,daca este cazul, precum si baza acordarii acestora -nu este cazul

f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial ,precum si baza legala a acestora: -conform art.11. alin.(4). din Legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileste in conditiile prevazute la alin.(1). si (3) , fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a indemnizatiei viceprimarului , cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli;

-conform art.25. alin.(l). din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensatiilor adaosurilor, primelor, premiilor si a indemnizatiilor de hrana ,acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare.

 

Semnat de Primar si Secretar - vezi documentul original in format PDF -ANEXA LA HCL nr.18/14.02.2020 - descarca 

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE