Programul National de Cadastru si Carte Funciara

ANUNT_PUBLICARE_DOCUMENTE_SITE.pdf

NR. 8640 / 24.12.2020

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului Braila UAT Bordei Verde Sectoare cadastrale 3, 20

OCPI Braila anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 20 pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Data de inceput a afisarii: 28.12.2020 Data de sfarsit a afisarii: 25.12.2021 Adresa locului afisarii publice: Primaria Bordei Verde Repere pentru identificarea locatiei: Com. Bordei Verde, Str. Principala Nr. 33, Tel 0239 696 088 Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei Bordei Verde. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Cadastru_prezentareMDRAP.pdf

S3_Opis_alfabetic_detinatori_Bordei_Verde_1.pdf

S20_Opis_alfabetic_detinatori_Bordei_Verde.pdf

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48