PV a desfăşurării şedinţei de constituire a Consiliului local - 21 Oct

ROMANIA JUDETUL BRAILA COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

 

PROCES VERBAL

NR.5304 din 21.10.2020

 

incheiat ,cu ocazia desfăşurării şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Bordei Verde,judetul Braila, ales la data de 27 septembrie 2020


1. Deschiderea şedinţei se face de către subprefectul judeţului Braila d-na Simona Draghincescu ,prin intermediul platformei ZOOM

 

Domnilor/doamnelor consilieri locali,

Doamnă/domnule primar

Stimați invitaţi,

 

Având în vedere Ordinul Prefectului nr.411 din 20.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, ne-am întrunit astăzi în şedinţa privind ceremonia de constituire a noului Consiliu local al comunei Bordei Verde,care a fost ales la data de 27 septembrie 2020.

 

Prin Ordinul Prefectului nr.270/14.07.2020 s-a stabilit un număr de 11 membri ai Consiliului local al comunei Bordei Verde.

Conform Încheierii din data de 15.10.2020,pronunțată de Judecătoria Faurei in dosarul nr.2732/228/2020,au fost validate un număr de 11 mandate ale consilierilor locali din totalul de 11,

 

Rog pe domnul secretar general să efectueze prezența consilierilor ale căror mandate au fost validate și să prezinte invitații care participă la ședință ;

 • Secretarul general al comunei Bordei Verde – d-nul Zodila Viorel

 

In urma efectuarii prezentei consilierilor locali ale caror mandate au fost validate,sunt prezenti toti cei 11 consilieri locali validati,astfel ca sedinta este legal constituita.

 

La această ședință participă și primarul ales si validat respective,d-nul Rotaru Dumitru;

Lucrările şedinţei vor fi conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat ajutat de doi consilieri dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă consilier este d-nul Gruzea Dumitru,născut la data de 30.01.1949 ,iar cei mai tineri consilieri sunt d-nul Budur Liviu, născut la data de 26.10.1995 şi d-nul Macreanu Ionut-Razvan, născut la la data de 27.11.1985 .

Îi invit pe domnii consilieri locali mai sus mentionati să preia conducerea şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului localn Bordei Verde,judetul Braila.

 

2. Depunerea jurământului de consilierii locali

 

 • Preşedintele ședinței: - d-nul Gruzea Dumitru precizeaza faptul ca:

 

În conformitate cu prevederile art.116 alin.(5) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate depun jurământul menționat la art.117 din Codul administrativ. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept iar consilierii absenţi vor depune jurământul la şedinţa următoare.

Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit prin Ordinul Prefectului nr. 270/14.07.2020.

 

Fiecare consilier local va depune următorul:

 

JURĂMÂNT

 

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bordei Verde. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

 • Pentru celeritate in calitate de presedinte de sedinta,voi da citire juramantului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă.

 • Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.

 • Textul jurământului se semnează în 2 exemplare de fiecare consilier local (un formular se păstrează la dosarul de constituire iar al doilea se înmânează consilierului local)

 • Dupa indeplinirea procedurii mai sus mentionate,presedintele de sedinta d-nul Gruzea Dumitru,tinand cont de prezenta in sala a d-lui Rotaru Dumitru,primarul ales si validat,a trcut la

 

3.Prezentarea încheierii de validare a mandatului de primar

Președintele de ședință dă citire Încheierii din data de 15.10.2020,pronunțată de Judecătoria Faurei,in Dosarul nr.2731/228/2020,privind validarea alegerii in functia de Primar al comunei Bordei Verde,judetul Braila,a canditatului Rotaru Dumitru din partea Partidului Social Democrat.

Primarul este invitat să depună jurământul cu mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie.

JURĂMÂNTUL

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bordei Verde Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

 

 

4. Închiderea ceremoniei de constituire

 • Secretarul general al comunei Bordei Verde- d-nul Zodila Viorel

La finalul ședinței prezint următoarea situație:

 • Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din Codul administrativ 11;

 • Nr. consilieri locali validați de judecătoria Faurei 11;

 • Nr. consilieri locali prezenți la ședință 11 ;

 • Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local Bordei Verde 11;

 • Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local Bordei Verde 0;

 • Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul administrativ – 0

 • Nr. consilieri locali care absentează nemotivat – 0 .

 

Nu au fost situatii de validare a supleantilor conform art.119 din Codul administrative.

 • Secretarul general al comunei Bordei Verde- d-nul Zodila Viorel :

În încheiere, vă aduc la cunoștință reglementările din Legea nr.161/2003, modificată și completată precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, precum și obligatia alesilor locali de a depune declaratiile de avere si de interese

Prevederile legale mentionate mai sus,precum si cate un exemplar din formularul de declaratii de avere si de interese a fost inmanata,sub semnatura,fiecarui ales local,fara ca secretarul sa ma idea citire prevederilor legale.

 

 

ÎNCHEIEREA ȘEDINȚEI

 

 • Președintele de ședinței de constituire – d-nul Gruzea Dumitru

 

Având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a şedinţei, declar închise lucrările şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local Bordei Verde şi urez succes în noul mandat aleșilor locali !

 

Vă mulţumesc!

 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

PRESEDINTE DE VARSTA,

SECRETAR GENERAL COMUNA,

Gruzea Dumitru

Zodila Viorel

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48