Centralizator Hotarari Consiliul Local 2018

 Nr.  /  Data  Descriere HCL, scopul, rolul, cu privire la ...  Descarca / Link 
 1 /9Ian  Acoperirea definitiva a deficitului sec. de dezvoltare a bugetului local  1-HCL_DEF_SEC_DEZ_2017.pdf
 2 /25Ian  Privind alegerea presedintelui de sedinta  2-HCL_PRESEDINTE_SEDINTA.pdf
 3 /25Ian  Actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor  3-HCL_PAAR_2018.pdf
 4 /25Ian  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  4-HCL_PLAN_ACTIUNI_VMG_2018.pdf
 5 /25ian  Abrogarea Hotararii Consiliului Local a comunei  5-HCL_ABROGARE_HCL_STAT_SI_ORGANIGRAMA_2017.pdf
 6 /25Ian  Aprobarea solicitarilor de finantare pentru PNDL  6-HCL_PROIECTE_PNDL.pdf
 7 /15Feb  Aprobarea bugetului local pe anul fiscal 2018  7-HCL_APROBARE_BUGET_2018.pdf
 8 /15Feb  Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa  8-HCL_REGULAMENT_ACTUALIZAT_APA_SI_CANALIZARE.pdf
 9 /15Feb  Stabilirea situatiilor deosebite care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta  9-hotarare_ajutoare_urgenta.pdf
   Anexa 1  9-HCL-Anexa_nr_1_ajutor_urgenta.pdf
   Anexa 2  9-hcl-A_N_E_X_A_Nr.2_Metodologie_acordare_ajutor_urgenta.pdf
 10 /15Feb  Indexarea cu indicele de inflatie al anului 2017  10-HCL_INDEXARE_INDECE_INFLATIE_2017.pdf
 11 /15Feb    
 12 /15Feb  Privind aprobarea actualizarii devizului gen. Iluminat  12-HCL_ACTUALIZARE_DEVIZ_ILUMINAT_PUBLIC.pdf
 13 /9Mar    
 14 /9Mar  Inventarului actualizat al unor bunuri din domeniului privat  14-HCL_INVENTAR_PRIVAT.pdf
   Anexa Nr 1  14-ANEXA_INVENTAR_PRIVAT.pdf
 15 /9Mar  Modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public  15-HCL_MODIFICARE_INVENTAR_PUBLIC.pdf
   Anexa Nr 1  15-ANEXA_INVENTAR_PUBLIC.pdf
 16 /9Mar  Aprobarea alipirii unor terenuri  16-HCL_ALIPIRE_TEREN_PRIMARIE__DRENEA.pdf
 17 /9mar  Aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate elevilor  17-HCL_BURSE_SCOLARI_2018.pdf
 18 /9Mar     
 19 /10Apr  Aprobarea contului de executie ala bugetului local pe 2017  19-HCL_aprobare_cont_executie_2017.pdf
 20 /10Apr  Trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri  20-HCL_TRECERE_DIN_DOM_PUBLIC_IN_DOM_PRIVAT.pdf
 21 /10Apr  Eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru  21-HCL_ELIMINARE_TAXE_EXTRAJUDICIARE.pdf
 22 /10Apr   Aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare CLSU  22-HCL_PLAN_RESURSE_MATERIALE_SI_FINANCIARE_CLSU.pdf
 23 /10Apr  Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli carburant si protocol  23-HCL_STABILIRE_NORMATIVE_CHELTUELI_CARBURANT.pdf
 24 /10Apr  Aprobarea asocierii comunei  24-HCL_ASOCIERE_CL_BORDEI_VERDE_CU_CJ_BRAILA.pdf
 25 /27Apr    
 26 /27Apr    
 27 /27Apr    
 28 /27Apr  Completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public  28-HCL_INVENTAR.pdf
 29 /27Apr    
 30 /27Apr  Aprobarea cotizației comunei Bordei Verde la Societatea Nationala de Cruce Rosie  30-HCL_COTIZATIE_CRUCEA_ROSIE.pdf
 31 /27Apr  Infiinţarea Asociatiei Club Sportiv “Bordei Verde”  31-HOTARARE_CLUB_SPORTIV_BORDEI_VERDE.pdf
 32 /27Apr  Vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil  32-HCL_VANZARE_IMOBILE_DOMENIUL_PRIVAT_II.pdf
 33 /27Apr  Aprobaea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri  33-HOTARARE_INCHIRIERE_TEREN_INTRAVILAN_BORDEI_VERDE.pdf
 34 /31Mai  Modificarea bugetului local pe anul 2018  34-HOTARARE_MODIFICARE_BUGET_LOCAL_2018.pdf
 35 /31Mai  Aprobarea completarii Inventarului bunurilor din domeniului privat  35-HCL_INVENTAR_PRIVAT.pdf
   Anexa  35-ANEXA_INVENTAR_PRIVAT.pdf
 36 /31Mai  Aprobarea’’ Regulament acordare a voucherelor ... "  36-HCL_VAUCERE_DE_VACANTA_2018.pdf
 37 /31Mai  Aprobarea Regulilor si masurilor specifice de apărare împotriva incendiilor  37-HCL_MASURI_INCENDII_BUNA.pdf
 38 /31Mai  Aprobarea indicatorilor tehnici „ Achizitie utilaj ..."  38-HCL_ACHIZITIONARE_UTILAJ_SVSU.pdf
 39 /31Mai  Aprobarea indicatorilor tehnici "Amenajare parc ..."  39-HCL_INDICATORI_AMENAJARE_PARCURI.pdf
 40 /31Mai  Aprobarea indicatorilor tehnico – econ. „Camere supraveghere ..."  40-HCL_INDICATORI_CAMERE_SUPRAVEGHERE.pdf
 41 /31Mai  Implementarea proiectului „Achizitie utilaj ..."  41-HCL_ACHIZITIONARE_UTILAJ_SVSU.pdf
 42 /29Iun  Vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil  42-HCL_VANZARE_IMOBIL_BORDEI_VERDE.pdf
 43 /29Iun  Aprobarea cooperarii intre Consiliul Local si Consiliul Judetean  43-HCJ_BRAILA.pdf
 44 /29Iun  Insusirea Raportului elaborat de Primarul comunei  44-HCL_RAPORT_ACTIVITATE_PRIMAR_2018.pdf
 45 /29Iun  Aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei ,,MODERNIZARE STRAZI ..."  45-HCL_INDICATORI_MODERNIZARE_STRAZI.pdf
 46 /13Iul  Aprobarea Actului Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii  46-HCL_ACT_ADITIONAL_nr-7_ADID_BRAILA.pdf
 47 /13Iul  Insusirea Raportului privind activitatea asistentilor personali  47-HCL_insusire_Rapor_Asistenta_Sociala.pdf
 48 /13Iul  Aprobarea Regulamentului de organizare si funct. al comp. de asistenta sociala  48-HCL_REGU_ORG_SI_FUNCT_COMP-ASIS_SOCIALA.pdf
 49 /13Iul  Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public  49-HCL_MODIFICARE_INVENTAR_PUBLIC_2018_2.pdf
 50 /13Iul  Aprobarea schimbarii amplasamentului in vederea intrarii in legalitate Gradinita  50-HCL_schimbare_amplasament_si_continuare_lucrari_Gradinita_Bordei_Verde.pdf
 51 /28Aug  Modificarea bugetului local pe anul 2018  51-HCL_MODIFICARE_BUGET_LOCAL_2018.pdf
 52    
 53 /28Aug    
 54 28Aug  Stabilirea taxei de inchiriere a utilajului-buldoexcavator aflat in patrimoniu  54-HCL_TAXA_INCHIRIERE_BULDOESCAVATOR.pdf
 55    
 56 /28Aug  Organizarea si sarbatorirea Zilei comunei  56-HCL_ZIUA_COMUNEI_2018.pdf
 57 /17Sep  Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni  57-HCL_PRESEDINTE_SEDINTA.pdf
 58 /17Sep  Aprobarea Rectificarii bugetului local pe anul 2018  58-HCL_RECTIFICARE_BUGET_LOCAL_2018.pdf
 59 /17Sep  Stabilirea cuantumului orar al indemnizatiei personalului voluntar de urgenta  59-HCL_stabilirea_cuant_orar_al_indem.pdf
 60 /17Sep  Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane  60-HCL_INCHIRIERE_TERENURI.pdf
 61 /17Sep  Aprobarea actualizarii devizului general modernizare scoala  61-HCL_APROBARE_DEVIZ_INDICATORII_ECONOMICI.pdf
 62 /15Oct  Actualizarea devizului general cabinete medicale  62-HCL_actualizare_deviz_general_Cabinete_Medicale.pdf
 63    
 64 /15Oct  Actualizarea Planului anual de achizitii publice  64-HCL_APROBARE_PLAN_ANUAL_ACHIZITII_PUBLICE.pdf
 65 /15Oct  Aprobarea principalelor actiuni si manifestari cultural artistice,sportive,sociale  65-HCL_actiuni_si_manifestari_cultural_artistice_2018-2019.pdf
 66 /26Noi  Acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant  66-HCL_ACORDARE_MANDAT_PRIMAR.pdf
 67 /26Noi  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici  67-HCL_INDICATORI_ECONOMICI.pdf
 68 /26Noi  Implementarea proiectului reabilitare spatiu  68-HCL_IMPLEMENTARE_PROIECT_GAL.pdf
 69 /26Noi  Amplasarea,finantarea si executarea unui Monument  69-HCL_CONSTRUIRE_MONUMENT.pdf
 70 /26Noi  Atribuirea în folosinţă gratuită unor tineri  70-HCL_atribuire_folosinta_gratuita_teren_tineri.pdf
 71 / 20Dec  Aprobarea Rectificarii bugetului local pe anul 2018  71-HCL_RECTIFICARE_BUGET_LOCAL_2018.pdf
 72 / 20Dec  Stabilirea taxe si impozite pe 2019  72-HCL_APROBARE_IMPOZITE_SI_TAXE_2019.pdf
 74 /20Dec  Aprobarea cuantumului si a numărului de burse  74-HCL_APROBARE_BURSE_ELEVI_2018-2019.pdf
 75 /20Dec  Aprobarea alocării sumei "Serbarea Pomului de Craciun"  75-HCL_CADOURI_CRACIUN_2018.pdf
 76 /20Dec   Stabilirea plafoanelor si renuntarea sau anularea creanţelor fiscale  76-HCL_ANULARE_DEBITE_RESTANTE.pdf
 77/ 20Dec  Prelungirea termenului de valabilitate a PUG  77-HCL_PRELUNGIRE_VALABILITATE_PUG.pdf
     
     
     
© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48