Centralizator Hotarari Consiliul Local 2020

Nr. Doc   Data si scopul, rolul, cu privire la ...  Descarca/ Link
 1 27.01.2020 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI 1/7.01.2020 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI   Link 1 
 2 27.01.2020 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI DECEMBRIE 2019  FATA DE DECEMBRIE 2018  Link 2
 3 27.01.2020 PRIVIND STABILIREA TAXEI DE INCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR   Link 3
 4  27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ACHIZITIILOR SI A STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII  Link 4
 5  20.01.2020 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE  Link 5
 6 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI FAVORABIL CU PRIVIRE LA ADERAREA COMUNEI ULMU LA ADIUP BRAILA GAZ   Link 6
 7  27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI EDILITAR GOSPODARESTI PE ANUL 2020  Link 7
 8 27.01.2020 PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL UAT   Link 8
 9 27.01.2020 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI   Link 9
 10 27.01.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT   Link 10
 11  27.01.2020 PRIVIND REVOCAREA HCL 102/17.12.2019  hot_11.pdf
 12 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACT DE CONCESIUNE 3121/2004   hot_12.pdf
 13 27.01.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA PAAR   hot_13.pdf
 14 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES SOCIAL INTOCMIT IN BAZA L 416/2001   hot_14.pdf
 15 27.01.2020 PRIVIND REDUCEREA CU 50% A IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT HIBRID/ELECTRICE   hot_15.pdf
 16 14.02.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL    Hot_16.pdf
 17 14.02.2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII   hot_17.pdf
 18 18.02.2020 PRIVIND APROBAREA GRILEI DE SLARIZARE    hot_18.pdf
 19 14.02.2020APROBAREA LISTEI DE INVESTITII   hot_19.pdf
 20 14.02.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE EVOLUTIE A PRETURILOR TARIFELOR, SERVICIILOR CF ANALIZA COST BENEFICIU DIN SF PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE  A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA   hot_20.pdf
 21 14.02.2020 PRIVIND ACORD DE RETRAGERE COMUNA TICHILESTI DIN CALITATEA DE MEMBRU ADIUP BRAILA GAZ   hot_21.pdf
 22 14.02.2020 PRIVIND APROBARE ACORD FAVORABIL ADERARE COMUNA ROSIORI LA ADIUP BRAILA GAZ   hot_22.pdf
 23 14.02.2020 PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI -INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BORDEI VERDE   hot_23.pdf
 24 14.02.2020 PRIVIND STABILIREA SITUATIILOR DEOSEBITE PENTRU ACORDARE AJUTOR URGENTA    hot_24.pdf
 25 14.02.2020 PRIVIND ACORDAREA STIMULENT FINANCIAR NOU NASCUTI   hot_25.pdf
 26 14.02.2020 PRIVIND APROBARE BURSE SCOLARE   hot_26.pdf
 27 31.03.2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI CENTRALIZAT AL COMUNEI    hotarari_martie_2020.pdf
28   31.03.2020  PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII  
 29 31.03.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA PENTRU ANUL 2020   
 30 31.03.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI FAVORABIL CU PRIVIRE LA ADERAREA COMUNEI MAXINENI LA ADIUP BRAILA GAZ   
 31 31.03.2020 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN HCL 81/22.10.2019   hot_32.pdf
 32

28.04.2020 PRIVIND Mentinerea in functie a presedintelui de sedinta pentru o perioada de o luna

 hot_33.pdf
 33 28.04.2020 PRIVIND prelungirea primului termen de plata al impozitelor si taxelor locale  hot_32.pdf
 34 28.04.2020 Stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatii de inregistrare si tinere la zi a datelor din registrul agricol hot_34.pdf

 35

28.04.2020 Privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor hot_35.pdf
 36  28.04.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020  hot_36.pdf
  Proces verbal de sedinta pv_5.05.pdf
 37 29.05.2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta   HOT_37.pdf
 38 29.05.2020 Privind APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI ,, MODERNIZARE SI DOTARE STADION BORDEI VERDE HOT_38.pdf
 39 29.05.2020Privind Aprobarea derularii si cofinantarii din bugetul local al comunei Bordei Verde a procesului de invatamant on-line prin achizitia de echipamente /tablete si abonamente  HOT_39.pdf
  Proces verbal sedinta PV_MAI.pdf
 

CONVOCARE CL

HOT_IUNIE.pdf
 40

26.06.2020 Privind REVOCAREA HCL 92/2019

HOT_40.pdf
 41 26.06.2020 PRIVIND INFIINTAREA SVSU HOT_41.pdf
 42 26.06.2020 PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII UNOR FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.03.2020 HOT_42.pdf
 43 26.06.2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 IN ANUL 2020 HOT_43.pdf
  PROCES VERBAL SEDINTA PROCES_VERBAL_IUNIE.pdf
 44 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI CL IN AGA ADIUP BRAILA GAZ HOT_44_-2020.pdf
 45 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV ,, CONSTRUIRE SI DOTARE CASA DE CULTURA HOT_45.pdf
 46 PRIVIND APROBARE COFINANTARE OBIECTIV CONSTRUIRE SI DOTARE CASA DE CULTURA HOT_46.pdf
 47 PRIVIND DECLARAREA ANULUI 2020 AN JUBILIAR COMEMIORATIV PENTRU COMUNA BORDEI VERDE HOT_47.pdf
 48 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI BORDEI VERDE CU JUDETUL BRAILA PENTRU COFINANTARE SI REALIZARE LUCRARI REABILITARE CABINET MEDICAL IN LOCALITATEA BORDEI VERDE HOT_48.pdf
 49 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONFERIREA TITULTUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI BORDEI VERDE HOT_49.pdf
 50 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2020 HOT_50.pdf
 51 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI INTERN DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANTA HOT_51.pdf
 52 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ,, REABILITARE CABINET MEDICAL  HOT_52.pdf
 53  Rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020  53-HCL_rectificare_buget.pdf
 54  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din data de 08.09.2020 54-HCL_aleg_presedinte.pdf
 55  Modificarea si completarea H.C.L. nr. 52 55-HCL_comp_HCL_52.pdf
   Proces verbal sedinta 8 Sep  PROCES_VERBAL_SEDINTA_CL_8Sep.pdf
 56  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din data de 24.09.2020  56-HCL_alegere_presedinte_de_sedinta.pdf
 57  Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli  57-HCL_Rectificare_buget_local_2020.pdf
 58  Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui mijloc fix  58-HCL_vanzare_autoturism_Dacia.pdf
 59  Aprobarea închirierii terenului intravilan  59-HCL_inchiriere_teren_intravilan.pdf
   Proces Verbal sedinta din 24 Sep PROCES_VERBAL_SEDINTA-24Sep.pdf 
 60  Alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local pentru o perioada de 3 luni  Link
 61  Organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local   Link
 62  Alegerea viceprimarului comunei   Link
 63  Dotare Unitati Invatamant cu Echipamente Electronice  Link
 64  Desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT  Link
 65  Desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat in AGA  Link
 66  Aprobarea creditelor de angajament bugetare destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică  
 67  Aprobarea acordarii unui sprijin pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a interiorului unui imobil  
 68  Acordare mandat special Primarului in Adunarea Generala ADI Braila Gaz  
 69  Reactualizarea Studiului de Fezabilitate pentru,,Infiintarea Retea inteligenta de distribuire a gazelor naturale  
 70  Aprobarea insusirii Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat  
   Anexa - inventar bunuri -Prin Hotărârea nr.70  Anexa_inventar_privat.pdf
 71   Modificarea si completarea anexei nr.1,pct.7 din HCL nr.24/14.02.2020 privind stabilirea situatiilor deosebite care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta,   
 72  Aprobarea completarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de Specialitate  
 73  Aprobarea scoaterii din funcțiune ,casarea si valorificarea unui mijloac fix din patrimoniul  
 74  Rectificarea bugetului local pentru anul 2020  
 75  Stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021  
 76  Stabilirea plafoanelor si renuntarea sau anularea creanţelor fiscale  
 77  Privind aprobarea ”Planului operativ de masuri si acțiuni pe timpul iernii ...  
 78  Aprobarea alocării sumei de 25.000 lei, pentru activitatile  
 79  Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local  
 80  Stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa  
 81  Aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil  
     
     
© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48