Eliberarea cărţii de identitate în cazul schimbării numelui

Eliberarea cărţii de identitate în cazul schimbării numelui

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate; 
2. Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător;
3. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
5. Certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original şi xerocopie; 
6. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul persoanelor văduve, original şi xerocopie;
7. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi xerocopie;
8. Actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, după caz, original şi xerocopie;
9. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie, sau adeverință eliberată de către Biroul agricol. 
10. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei), achitată la casieria Primăriei Dîrlos.

PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita un nou act de identitate, în termen de 15 zile de la data modificării datelor de stare civilă (încheiere căsătorie, rămânere definitivă sentinţă de divorţ etc.)
Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48