Hotararea Nr 1 stabilește numărul minim de 50 de susținători

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE
COMUNALĂ NR. 7 BORDEI VERDE

HOTĂRÂREA NR.1 din 09.08.2020

Descarca document PDF  text indexabil HOT_NR_1_BEC.pdf

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 7 BORDEI VERDE reprezentat prin președinte Zodilă Liliana și locțiitor Milea Doinita, având în vedere Adresa nr. 3745/08.08.2020 emisă de primarul UAT Bordei Verde, înregistrată la BEC nr. 3/08.08.2020 prin care, în conformitate cu art. 20 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completări ulterioare s-a comunicat că la nivelul circumscrispției electorale nr.7 Bordei Verde sunt înregistrați un număr de 2060 Alegători.

în conformitate cu prevederile art. 27 alin.l lit. e, art. 49-51 din Legea 115/2015

HOTĂRĂȘTE

Se stabilește numărul minim de 50 de susținători, cetățeni cu drept de vot în circumscripția electorală nr.7 Bordei Verde necesar pentru depunearea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținînd ininoritărților naționale și candidaturilor independente atât pentru funcția de primar,, cât și pentru funcția de consilier local, în cadrul circumscripției electorale nr.7 Bordei Verde.

 

Presedinte Zodila Liliana

 Locțiitor Milea Djoinița

Descarca document PDF  text indexabil HOT_NR_1_BEC.pdf

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE